1. Termíny jednodenních přípravných kurzů a zkoušek profesní kvalifikace

 

STRÁŽNÝ, kód NSK 68-008-E:

 

LEDEN 2020

Pátek    17. ledna 2020 v Českých Budějovicích

Pátek    31. ledna 2020 v Českých Budějovicích

 

ÚNOR 2020

Pátek    21. února 2020 v Českých Budějovicích

 

BŘEZEN 2020

Pátek    13. března 2020 v Českých Budějovicích

Pátek    27. března 2020 v Českých Budějovicích

Pro NEZAMĚSTNANÉ, vedené v evidenci na Úřadech práce, nabízíme akreditovaný rekvalifikační vzdělávací program (kurz) STRÁŽNÝ v rozsahu 40 vyučovacích hodin a akreditovaný rekvalifikační program (kurz) DETEKTIV - KONCIPIENT v rozsahu 60 vyučovacích hodin. Kurzy jsou pořádany v Českých Budějovicích. Vzdělávací programy STRÁŽNÝ (PK; v rozsahu 40 hodin teoretické výuky) a DETEKTIV KONCIPIENT (PK; v rozsahu 60 hodin teoretické výuky) jsou akreditovány MŠMT pod č.j. MSMT-2837/2019-1/48 ze dne 22. 03. 2019.

 

Nejbližší termín rekvalifikačního kurzu STRÁŽNÝ (40 vyučovacích hodin) pro uchazeče o zaměstnání: 

9. - 13. března 2020

Zájemci o rekvaklifikační kurz se přihlási na kontaktním pracovišti Úřadu práce co možná nejdříve před termínem zahájení rekvalifikačního kurzu, aby bylo možné žádost o rekvalifikační kurz posoudit v odborné komisi a administrativně zpracovat. Úřad práce uzavře se zájemci o rekvalifikaci dohodu o účasti v kurzu a úhradí cenu rekvalifikace v případě, že zájemce rekvalifikační kurz v plném rozsahu absolvuje.

Přípravného kurzu se mohou zúčastnit i ti, kteří mají zájem se co možná nejlépe odborně připravit na povolání STRÁŽNÝ/STRÁŽNÁ.                       

O rekvalifikační kurz STRÁŽNÝ žádají uchazeči o zaměstnaní, o kterou požádají na kontaktním pracovišti Úřadu práce podle místa svého trvalého pobytu. Pokud úřad práce zvolenou rekvalifikaci schválí, zaplatí za uchazeče cenu rekvalifikačního kurzu a jízdné. Ubytování a stravování si uchazeč o zaměstnaní v místě kurzu hradí sám. Bližší informace na tel. 776 055 470.

Termín konání dalšího rekvalifikačního kurzu STRÁŽNÝ je předběžně stanoven na 27. 4. až 1. 5. 2020.

Více informací je uvedeno na webových stránkách AMOS - Jihočeské vzdělávací společnosti, s.r.o., Krajinská 230/31, České Budějovice, www.vzdelavani-amos.cz pod tlačítkem "Bezpečnostní kvalifikace" nebo "Aktuální akce".

 

2. Termín jednodenních přípravných kurzů a zkoušek profesní kvalifikace detektiv koncipient,

kód NSK 68-009-M:

 

21. února 2020