1. Termíny jednodenních přípravných kurzů a zkoušek profesní kvalifikace

 

STRÁŽNÝ, kód NSK 68-008-E:

  

ŘÍJEN 2020

Pátek    23. října 2020 v Českých Budějovicích - POZOR - zkouška zrušena (nouzový stav)

 

 LISTOPAD 2020

Pátek    27. listopadu 2020 v Českých Budějovicích

 

 PROSINEC 2020

Pátek    11. prosince 2020 v Českých Budějovicích

 

Pro NEZAMĚSTNANÉ, vedené v evidenci na Úřadech práce, nabízíme akreditovaný rekvalifikační vzdělávací program (kurz) STRÁŽNÝ v rozsahu 40 vyučovacích hodin a akreditovaný rekvalifikační program (kurz) DETEKTIV - KONCIPIENT v rozsahu 60 vyučovacích hodin. Kurzy jsou pořádany v Českých Budějovicích. Vzdělávací programy STRÁŽNÝ (PK; v rozsahu 40 hodin teoretické výuky) a DETEKTIV KONCIPIENT (PK; v rozsahu 60 hodin teoretické výuky) jsou akreditovány MŠMT pod č.j. MSMT-2837/2019-1/48 ze dne 22. 03. 2019.

 

Nejbližší termín rekvalifikačního kurzu STRÁŽNÝ (40 vyučovacích hodin) pro uchazeče o zaměstnání: 

18. - 22. ledna 2021 !!!

Zájemci o rekvaklifikační kurz se přihlási na kontaktním pracovišti Úřadu práce co možná nejdříve před termínem zahájení rekvalifikačního kurzu, aby bylo možné žádost o rekvalifikační kurz posoudit v odborné komisi a administrativně zpracovat. Úřad práce uzavře se zájemci o rekvalifikaci dohodu o účasti v kurzu a úhradí cenu rekvalifikace v případě, že zájemce rekvalifikační kurz v plném rozsahu absolvuje.

Přípravného kurzu se mohou zúčastnit i ti, kteří mají zájem se co možná nejlépe odborně připravit na povolání STRÁŽNÝ/STRÁŽNÁ.                       

O rekvalifikační kurz STRÁŽNÝ žádají uchazeči o zaměstnaní, o kterou požádají na kontaktním pracovišti Úřadu práce podle místa svého trvalého pobytu. Pokud úřad práce rekvalifikaci schválí, zaplatí za uchazeče cenu rekvalifikačního kurzu a jízdné. Ubytování a stravování si uchazeč o zaměstnaní v místě kurzu hradí sám. Bližší informace na tel. 776 055 470.

Termín konání dalšího rekvalifikačního kurzu STRÁŽNÝ je předběžně stanoven na 7. 12. až 11. 12. 2020.

Více informací je uvedeno na webových stránkách AMOS - Jihočeské vzdělávací společnosti, s.r.o., Krajinská 230/31, České Budějovice, www.vzdelavani-amos.cz pod tlačítkem "Bezpečnostní kvalifikace" nebo "Aktuální akce".

 

2. Termín jednodenních přípravných kurzů a zkoušek profesní kvalifikace detektiv koncipient,

kód NSK 68-009-M:

 

LISTOPAD 2020