Úvod k Bezpečnostní kvalifikaci, přípravný kurz strážný (68-008-E) a kurz detektiv koncipient (68-009-M)

 

Dobrý den vážený návštěvníku webových stránek BEZPEČNOSTNÍ KVALIFIKACE.CZ

Vítáme Vás na stránkách www.bezpecnostnikvalifikace.cz, které nabízejí specifické informace o provedení přípravného jednodenního kurzu v rozsahu 6 vyučovacích hodin k přípravě na zkoušku odborné způsobilosti profesní kvalifikace STRÁŽNÝ, kód 68-008-E, a profesní kvalifikace DETEKTIV KONCIPIENT, kód 68-009-M.

Podmínkou pro získání "OSVĚDČENÍ" pro profesní kvalifikaci STRÁŽNÝ, kód 68-008-E, je jedinou podmínkou věk 15 let a u profesní kvalifikace DETEKTIV KONCIPIENTkód 68-009-M, věk 18 let a ukončené střední vzdělání s maturtitou.

Podle zákona č. 179/2006 Sb. v platném znění a následným upřesněním uvedeným v zákoně č. 155/2010 Sb. je povinností od 1. srpna 2012 prokazovat se "Osvědčením o získání profesní kvalifikace" STRÁŽNÝ nebo DETEKTIV KONCIPIENT  pro každého zaměstnanece soukromé bezpečnostní společnosti (SBS), a také pro zaměstnance dalších organizací, podniků a institucí, kteří budou vykonávat pracovní činnosti na pozicích strážných, detektivů koncipientů, recepčních atd., včetně osob vykonávajících činnost strážného na DPP či DPČ (tkz. "brigádníků"), tj. pracovníků ostrahy majetku a osob.

Přípravný kurz i zkouška profesní kvalifikaceSTRÁŽNÝ a DETEKTIV KONCIPIENT jsou prováděny zpravidla jednom jediném dni! 

Přípravné kurzy a zkoušky profesní kvalifikace strážný a detektiv koncipient jsou pořádány nejen po celém území ČR, ale i ve vypsaných termínech v Českých Budějovicích. Ubytování je možné zajistit pro zájemce o přípravný kurz a pro rekvalifikační kurzy, pořádané v Českých Budějovicích, v zařízení hotelového typu za cenu 500,- Kč/osoba/noc.

POZOR! SPECIFICKÁ NABÍDKA VZDĚLÁVANÍ:

Můžeme vám taktéž nabídnout Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchvy akreditovaný vzdělávací program STRÁŽNÝ (profesní kvalifikace; v rozsahu 40 hodin teoretické výuky) a akreditovaný vzdělávací program DETEKTIV KONCIPIENT (profesní kvalifikace; v rozsahu 60 hodin teoretické výuky). Vzdělávací programy jsou akreditovány pod č.j. MSMT-2837/2019-1/48.

 

Pro přípravu na zkoušku profesní kvalifikace STRÁŽNÝ a DETEKTIV KONCIPIENT jsou zpracované studijní texty, které jsou v průběhu kurzů a před zkouškou profesní kvalifikace zapůjčovány žadatelům o přípravný kurz a zkoušku k samostatné přípravě.

Samostatně organizujeme přípravný jednodenní kurz a taktéž průběh samotné zkoušky profesní kvalifikace, včetně složení a práce tříčlenné zkušební komise, v místě, kterou určí vedení soukromé bezpečnostní společnosti, příp. jiná organizace, podnik, instituce, nebo v termínech, které jsou vypsány na těchto webových stránkách a prováděny v Českých Budějovicích.

AMOS - Jihočeská vzdělávací společnost, s.r.o., je Ministerstvem vnitra autorizovanou právnickou osobou se zkušebními komisaři pro přezkušování profesní kvalifikace STRÁŽNÝ (kód NSK 68-008-E) a DETEKTIV KONCIPIENT.(kód NSK 68-009- M).

Výuku v kurzech zabezpečuje skupina zkušených odborných lektorů (většinou vysokoškolských pedagogů) v oblasti bezpečnostní problematiky, kteří jsou zároveň i autorizovanými zkušebními komisaři MV ČR.

K získání ZBROJNÍHO PRŮKAZU Vás kvalitně připraví "Jihočeská střelecká škola" v Českých Budějovicích (více na www.prukaznazbrane.cz nebo na www.vzdelavani-amos.cz - Aktuální akce).

Součástí vzdělávací společnosti je psychologicko-personálního poradenství "PSYCHOADIA" (více na www.psychoadia.cz).

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, vytvořil možnosti získat celostátně i mezinárodně platné OSVĚDČENÍ profesní kvalifikace i pro znalosti a dovednosti, na které dosud nemáte žádný doklad o vzdělání, tzn. výuční list, maturitní vysvědčení atd.