1. Termíny jednodenních přípravných kurzů a zkoušek profesní kvalifikace

 

STRÁŽNÝ/STRÁŽNÁ, kód NSK 68-008-E:

 

ČERVENEC 2024

Pátek  12. července 2024 v Českých Budějovicích

 

Pro NEZAMĚSTNANÉ, vedené v evidenci na Úřadech práce, nabízíme akreditovaný rekvalifikační vzdělávací program (kurz) STRÁŽNÝ/STRÁŽNÁ v rozsahu 40 vyučovacích hodin a akreditovaný rekvalifikační program (kurz) DETEKTIV - KONCIPIENT v rozsahu 60 vyučovacích hodin. Kurzy jsou pořádany v Českých Budějovicích. Vzdělávací programy STRÁŽNÝ (PK; v rozsahu 40 hodin teoretické výuky) a DETEKTIV KONCIPIENT (PK; v rozsahu 60 hodin teoretické výuky) jsou akreditovány MŠMT pod č.j. MSMT-3952/2022-2 ze dne 31. 03. 2022

 

Nejbližší termín rekvalifikačního kurzu STRÁŽNÝ/STRÁŽNÁ (40 vyučovacích hodin) pro uchazeče o zaměstnání z úřadu práce ČR: 

8. července - 12. července 2024

Zájemci o rekvaklifikační kurz se přihlási na kontaktním pracovišti Úřadu práce co možná nejdříve před termínem zahájení rekvalifikačního kurzu, aby bylo možné žádost o rekvalifikační kurz posoudit v odborné komisi a administrativně zpracovat. Úřad práce uzavře se zájemci o rekvalifikaci dohodu o účasti v kurzu a úhradí cenu rekvalifikace v případě, že zájemce rekvalifikační kurz v plném rozsahu absolvuje.

Přípravného kurzu se mohou zúčastnit i ti z vás, kteří mají zájem se co možná nejlépe odborně připravit na povolání

STRÁŽNÝ/STRÁŽNÁ, kód národní soustavy kvalifikací (NSK), kód 68-008-E.                       

O rekvalifikační kurz STRÁŽNÝ žádají uchazeči o zaměstnaní, o kterou požádají na kontaktním pracovišti Úřadu práce podle místa svého trvalého pobytu. Pokud úřad práce rekvalifikaci schválí, zaplatí za uchazeče cenu rekvalifikačního kurzu. Ubytování a stravování si uchazeč o zaměstnaní v místě kurzu hradí sám.

Bližší informace na tel. 776 055 470.

Termín konání dalšího rekvalifikačního kurzu STRÁŽNÝ/STRÁŽNÁ je předběžně stanoven na měsíc SRPEN 2024.

Více informací je uvedeno na webových stránkách AMOS - Jihočeské vzdělávací společnosti, s.r.o., Krajinská 230/31, České Budějovice, www.vzdelavani-amos.cz pod tlačítkem "Bezpečnostní kvalifikace" nebo "Aktuální akce".

 

2. Termín jednodenních přípravných kurzů a zkoušek profesní kvalifikace detektiv koncipient, kód NSK 68-009-M:

 

Červenec 2024 - pátek 12. července 2024 - po samostatné přípravě